osteopathie is
een manuele geneeskunst
 
 
Wat is osteopathie?
Osteopathie onderzoekt het lichaam van top tot teen op de beweeglijkheid van vrijwel alle structuren. Alle weefsels, organen, bloedvaten, zenuwen etc., in het lichaam hebben een bepaalde bewegingsvrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. De osteopaat onderzoekt al deze zaken en maakt een overzicht van waar er bewegingsverminderingen zijn. Dit kunnen spieren, gewrichten, organen, maar ook vliezen, wervels en banden zijn. De gevonden bewegingsverminderingen in het lichaam worden vervolgens onderzocht op hun onderlinge verbanden.

Osteopathie bezit de kennis van het lichaam om de verbanden te weten en te kunnen zien, maar hier wordt in het bijzonder gekeken naar de individuele samenhang. Een voet heeft invloed op een wervelkolom, de darm bepaalt de beweeglijkheid van de heup, de nek bestuurt de functie van de armen, etc.

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels van het lichaam. Manueel, omdat de osteopaat het onderzoek en de behandeling uitvoert met zín handen. Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook de beweging van alle cellen, weefsels, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook geldt dit voor de peristaltiek, ademhaling, orgaanbewegingen onder invloed van de ademhaling en voor de lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersenvocht).

Osteopathie maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.

Geschiedenis
Grondlegger van de Osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Meer dan 100 jaar geleden reageerde hij op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde.
Door middel van uitgebreide anatomische studies kwam hij tot de ontdekking hoe het bindweefsel de samenhang tussen alle structuren in het lichaam waarborgt. Hij ontdekte zo hoe bewegingsverlies in de ene structuur tot klachten kan leiden in een andere structuur.
Sindsdien is de Osteopathie verder ontwikkeld en onderbouwd.

In 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via Engeland en Frankrijk is de Osteopathie bekend geworden in Europa. Nederland heeft een eigen zes-jarige opleiding.
 
Osteopathie Praktijk Castenmiller | Burg. van der Voort van Zijplaan 88 | 3571 VZ Utrecht | Tel: 06-23181888 | Info@osteopathie-utrecht.nl